Μαθήματα πιστοποίησης σε τύπους

Σεμινάρια πιστοποίησης τύπου αεροσκαφών και ελικοπτέρων

Η Πιστοποίηση Τύπου (type rating) που συνοδεύει την άδεια ESAS Part-66 επιτρέπει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε συγκεκριμένο(ους) τύπο(ους) αεροσκάφους ή ελικοπτέρου.

Η DAS παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τύπου για τύπους A320, με και τις τέσσερις εκδόσεις κινητήρων (CFM56, IAE V2500, PW1100G και CFM LEAP 1A) ως ειδικότητα B1, B2, B1+B2 ή C..

Πιστοποίηση Τύπου για Μηχανικούς Αεροσκαφών

Ο Μηχανικός Αεροσκαφών είναι αυτός που εκτελεί και πιστοποιεί τη συντήρηση και την επισκευή αεροσκαφών. Για την εξάσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η Άδεια EASA Part-66, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη διεθνώς και είναι αναγνωρισμένη από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).


Για την απόκτηση Πιστοποίησης Τύπου αεροσκάφους συμπληρωματικά ως προς την βασική Άδεια Συντήρησης Αεροσκαφών, ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται:
– Εκπαίδευση τύπου (θεωρητική και πρακτική)
– Εκπαίδευση στην εργασία (OJT) για την πρώτη Πιστοποίηση Τύπου 

Τι είναι ένα σεμινάριο κατάρτισης τύπου;

Ένα σεμινάριο κατάρτισης τύπου έχει ως στόχο να παρέχει στον συμμετέχοντα τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης αεροσκαφών. Το μάθημα αποτελείται από διάφορα κεφάλαια που τονίζουν έντονες πληροφορίες για συγκεκριμένα μοντέλα αεροσκαφών, λειτουργίες, εξαρτήματα, διαδικασίες και επίλυση προβλημάτων σε επίπεδο εγχειριδίου συντήρησης του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους. 

Επίπεδα κατάρτισης τύπου αεροσκάφους

Τα σεμινάρια Πιστοποίησης Τύπου περιλαμβάνουν τρία επίπεδα.
Τα τρία επίπεδα που αναφέρονται παρακάτω ορίζουν τους στόχους, το βάθος της εκπαίδευσης και το επίπεδο γνώσης που επιδιώκεται εκπαίδευση.

Επίπεδο 1

Σύντομη επισκόπηση των λειτουργιών του αεροσκάφους, των συστημάτων και της μονάδας ισχύος, όπως περιγράφεται στην Ενότητα Περιγραφή Συστημάτων του Εγχειριδίου Συντήρησης Αεροσκαφών/Οδηγίες Συνεχιζόμενης Αξιοπλοΐας.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης επιπέδου 1, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
• Παρέχει περιγραφή του θέματος, χρησιμοποιώντας απλές λέξεις και παραδείγματα, να χρησιμοποιεί τυπικούς όρους και προσδιορίζει τις προφυλάξεις ασφαλείας που σχετίζονται με το πλαίσιο του αεροσκάφους, με τα συστήματά του και με την παραγωγή ενέργειας (ισχύος).
• Χειρίζεται τα εγχειρίδια του αεροσκάφους, τις πρακτικές συντήρησης που είναι σημαντικές για το αεροσκάφος, τα συστήματα του και την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα.
• Καθορίζει τη γενική διάταξη των κύριων συστημάτων του αεροσκάφους.
• Καθορίζει τη γενική διάταξη και τα χαρακτηριστικά της μονάδας παραγωγής ενέργειας.
• Χρησιμοποιεί τα ειδικά εργαλεία και τον εξοπλισμό ελέγχου που χρησιμοποιείται με το αεροσκάφος. 

Επίπεδο 2

Βασική επισκόπηση συστήματος των χειριστηρίων, των ενδείξεων, των κύριων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης και του σκοπού τους, της συντήρησης και της αντιμετώπισης μικρών προβλημάτων. Γενική γνώση των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών του αντικειμένου.
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην εκπαίδευση Επιπέδου 1, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης Επιπέδου 2, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:


• Κατανοεί τις θεωρητικές αρχές, να εφαρμόζει τη γνώση με πρακτικό τρόπο χρησιμοποιώντας λεπτομερείς διαδικασίες
• Θυμάται τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να τηρεί όταν εργάζεται πάνω ή κοντά στο αεροσκάφος, τον κινητήρα και τα συστήματα.
• Περιγράφει συστήματα και χειρισμό αεροσκαφών, ιδιαίτερα την πρόσβαση, την διαθεσιμότητα ισχύος και τις πηγές.
• Εντοπίζει τις θέσεις των βασικών εξαρτημάτων.
• Εξηγεί την κανονική λειτουργία κάθε σημαντικού συστήματος, γνωρίζοντας καλά ορολογία και ονοματολογία.
• Εκτελεί τις διαδικασίες για σέρβις που σχετίζονται με το αεροσκάφος για τα ακόλουθα συστήματα: Καύσιμα, κλινητήρας, υδραυλικά συστήματα, εξοπλισμός προσγείωσης, νερό/απόβλητα και οξυγόνο.
• Επιδεικνύει επαγγελματισμό στην ανάγνωση αναφορών πληρώματος και των συστημάτων αναφοράς επί του σκάφους (μικρή αντιμετώπιση προβλημάτων) και να προσδιορίζει την αξιοπλοΐα του αεροσκάφους σύμφωνα με το MEL/CDL.
• Επιδεικνύει τη χρήση, την ερμηνεία και την εφαρμογή της κατάλληλης τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για συνεχή αξιοπλοΐα, του εγχειριδίου συντήρησης, του εικονογραφημένου καταλόγου ανταλλακτικών κ.λπ. 

Επίπεδο 3

Λεπτομερής περιγραφή, λειτουργία, θέση εξαρτήματος, αφαίρεση/εγκατάσταση και διαδικασίες δαγκώματος και αντιμετώπισης προβλημάτων σε επίπεδο εγχειριδίου συντήρησης.
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην εκπαίδευση επιπέδου 1 και επιπέδου 2, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο Επίπεδο 3, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
• Επιδεικνύει τη θεωρητική γνώση συστημάτων και δομών αεροσκαφών και αλληλεπιδράσεων με άλλα συστήματα, να παρέχει λεπτομερή περιγραφή χρησιμοποιώντας θεωρητικές βασικές αρχές και συγκεκριμένα παραδείγματα και να ερμηνεύει αποτελέσματα από διάφορες πηγές και μετρήσεις και να εφαρμόζει διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται.
• Πραγματοποιεί ελέγχους συστήματος, μονάδας ισχύος, εξαρτημάτων και λειτουργιών, όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο συντήρησης του αεροσκάφους.
• Επιδεικνύει τη χρήση, την ερμηνεία και την κατάλληλη τεκμηρίωση, του εγχειριδίου επισκευής, του εγχειριδίου αντιμετώπισης προβλημάτων κ.λπ.
• Συσχετίζει τις πληροφορίες με της λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη διάγνωση και τη διόρθωση βλαβών σε επίπεδο εγχειριδίου συντήρησης.
• Περιγράφει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση ξεχωριστών εξαρτημάτων για τον τύπο του αεροσκάφους. 

Εκπαίδευση Πιστοποίησης Τύπου αεροσκάφους

Η εκπαίδευση Πιστοποίησης Τύπου αεροσκάφους αποτελείται από θεωρητική εκπαίδευση, εξέταση και πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση, εκτός από την κατηγορία C.

• Η εκπαίδευση Πιστοποίησης Τύπου αεροσκάφους διεξάγεται από εκπαιδευτικό φορέα συντήρησης κατάλληλα εγκεκριμένο σύμφωνα με το Part-147 ή, όταν διεξάγεται από άλλους οργανισμούς, όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.
• Στην περίπτωση εκπαιδευομένου στην κατηγορία C που έχει ακαδημαϊκό τίτλο, η πρώτη σχετική θεωρητική εκπαίδευση Πιστοποίησης Τύπου αεροσκάφους θα είναι σε επίπεδο κατηγορίας Β1 ή Β2.
• Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι 75% στις εξετάσεις Πιστοποίησης Τύπου.
• Ως μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης, πρέπει τουλάχιστον το 50% των καθορισμένων εργασιών να ολοκληρωθεί σε αεροσκάφος που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τύπο, ιδιαίτερα όταν το αντικείμενο εκπαίδευσης δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως μόνο με θεωρητική εκπαίδευση. Μετά την πρακτική, πρέπει να ακολουθήσει αξιολόγηση.
• Η Πιστοποίηση Τύπου αεροσκάφους μπορεί επίσης να εγκριθεί μετά από , differences training σύμφωνα με καθορισμένες συνθήκες.

Τι είναι το Differences Type Rating Training?

Είναι η εκπαίδευση που απαιτείται για την κάλυψη των διαφορών μεταξύ δύο διαφορετικών ικανοτήτων τύπων αεροσκαφών του ίδιου κατασκευαστή, όπως καθορίζονται από τον Οργανισμό.
Μια Πιστοποίηση Τύπου παραχωρείται μόνο μετά από differences training όταν ο εκπαιδευόμενος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχει ήδη Πιστοποίηση Τύπου αεροσκάφους στην οποία εντοπίζονται οι διαφορές, ή
Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση Πιστοποίηση Τύπου για το αεροσκάφος από το οποίο εντοπίζονται οι διαφορές.

Απόκτηση Πιστοποίησης Τύπου

• Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να περάσει την εξέταση τύπου για την Πιστοποίηση Τύπου στην άδεια συντήρησης αεροσκάφους. Η εξέταση μπορεί να είναι προφορική, γραπτή ή με βάση την πρακτική αξιολόγηση ή συνδυασμός αυτών.
• Επιπλέον, ένας υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει την Εκπαίδευση στην Εργασία (OJT) για την αρχική έγκριση αξιολόγησης στην κατηγορία άδειας.
• Εκπαίδευση στην εργασία και απαιτείται μόνο για την πρώτη Πιστοποίηση Τύπου στην κατηγορία άδειας και θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% των καθηκόντων που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της AMC του Part-66.
• Σε περίπτωση που δεν απαιτείται Εκπαίδευση στην εργασία, η Πιστοποίηση Τύπου αεροσκάφους θα εγκρίνεται με βάση Πιστοποιητικό Αναγνώρισης που εκδίδεται από εκπαιδευτικό οργανισμό συντήρησης εγκεκριμένο σύμφωνα με το Part-147.
• Η εκπαίδευση Πιστοποίησης Τύπου αεροσκάφους πρέπει να έχει ξεκινήσει και ολοκληρωθεί εντός 3
• H Πιστοποίηση Τύπου όταν εκδίδεται, ανταποκρίνεται στις προθέσεις του Παραρτήματος 1 του ΔΟΠΑ.

Πώς να γίνετε Μηχανικός με Πιστοποίηση Τύπου;

Οι Μηχανικοί με Πιστοποίηση Τύπου ονομάζονται Μηχανικοί Συντήρησης Αεροσκαφών που έχουν Πιστοποιήσεις Τύπου στην άδεια τους. Οι Τεχνικοί Αεροσκαφών γίνονται Μηχανικοί Κατηγορίας Τύπου αφού περάσουν εξετάσεις βασικών γνώσεων, αποκτήσουν βασική εμπειρία, περάσουν εκπαίδευση και εξετάσεις θεωρητικού τύπου, ολοκληρώσουν πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση, και περάσουν εξετάσεις Πιστοποίησης Τύπου.


Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης Πιστοποίησης Τύπου του αεροσκάφους, το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης στην Εργασία.


Η Εκπαίδευση στην Εργασία πρέπει να εγκριθεί από την αρχή έκδοσης της άδειας.


Ένας τεχνικός συντήρησης που επιθυμεί να προσθέσει την Πιστοποίηση Τύπου στην άδεια συντήρησης πρέπει να περάσει την εκπαίδευση Επιπέδου 3. Η ημερομηνία λήξης του τυπικού μαθήματος είναι τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης του. Μόλις παρέλθει αυτή η περίοδος, πρέπει να επαναληφθεί. Είναι απαραίτητο να έχετε κανονίσει την Εκπαίδευση στην Εργασία πριν παρακολουθήσετε ένα μάθημα Πιστοποίησης Τύπου.

Τι είναι το OJT;

Το OJT είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης, ανάλογα με το μοντέλο του αεροσκάφους στο οποίο πραγματοποιήθηκε το μάθημα τύπου. Κατά τη διάρκεια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εργασίες που εκτελούνται θα καταγράφονται στο ημερολόγιο.


Το On the Job Training (OJT) πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια. Ο στόχος της OJT είναι να αποκτήσει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία στην εκτέλεση ασφαλούς συντήρησης.


Το OJT περιλαμβάνει την προσωπική επίβλεψη και θα πρέπει να περιλαμβάνει την πραγματική εφαρμογή εργασιών σε αεροσκάφη/εξαρτήματα, εργασίες συντήρησης γραμμής κάλυψης και/ή βάσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση προσομοιωτών για OJT. Η OJT θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% των καθηκόντων που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της AMC του Part-66.


Οι διαδικασίες για την OJT ενός οργανισμού του Part-145 θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Exposition Manual του εγκεκριμένου φορέα συντήρησης.

Αυτό το εγχειρίδιο ονομάζεται επίσης MOE εν συντομία. Είναι ένα έγγραφο στον κλάδο των αερομεταφορών που περιέχει το πεδίο εφαρμογής, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες του οργανισμού που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή πολιτικής αεροπορίας.


Το OJT απαιτείται μόνο για την πρώτη Πιστοποίηση Τύπου στην κατηγορία άδειας.

Τρόποι συμμετοχής στα σεμινάρια Πιστοποίησης Τύπου;

Σε περίπτωση που κάποιος εργάζεται ήδη για μια αεροπορική εταιρεία ή έναν οργανισμό συντήρησης αεροσκαφών, η ίδια η εταιρεία παρέχει ένα σεμινάριο Πιστοποίησης Τύπου. Η εταιρεία παρέχει όλο το υλικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση του OJT. Συνήθως, οι εταιρείες προσφέρουν αυτά τα μαθήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, καθώς χρειάζονται νέο προσωπικό πιστοποίησης.
Από την άλλη πλευρά, εάν η εταιρεία δεν παρέχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης τύπου, υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος με ίδια έξοδα. 

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!